مولدسازی به مثابه خروج املاک باارزش دولت از زندان نامشهود است

وزیر اقتصاد با بیان اینکه مولدسازی به مثابه خروج املاک باارزش دولت از زندان نامشهود است، گفت: اگر در سالهای قبل شفاف‌سازی صورت می‌گرفت هم اکنون میراث‌دار بی‌اعتمادی نبودیم.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند