موسساتی که از بانک مرکزی اضافه برداشت دارند، تعیین تکلیف شوند

رییس‌جمهور کشورمان گفت: چند بانک و مؤسسه مالی در کشور وجود دارند که از بانک مرکزی اضافه‌برداشت دارند؛ پرونده این‌ها سریعاً تعیین تکلیف شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند