موج شایعات مالیاتی چگونه شکل گرفت؟/ مقاومت عده ای در برابر شفافیت

‌ اوایل هفته گذشته موجی از شایعات علیه سازمان امور مالیاتی و دولت شکل گرفت که یکی از مهم‌ترین آن‌ها اخذ مالیات ۲۵ درصدی از خریداران طلا بود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند