منابع تامین کالابرگ الکترونیک اعلام شد

بر اساس مصوبه دولت، منابع یارانه نقدی مشمول بند ی تبصره ۱۴ قانون بودجه از سازمان هدفمندی یارانه ها به حساب شرکت فارا از زیر مجموعه های وزارت رفاه واریز خواهد شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند