ممکن است مصوبه نرخ خوراک تغییر کند

سخنگوی اقتصادی دولت از پیشنهاد وزارت اقتصاد برای نرخ گذاری خوراک پتروشیمی ها خبر داد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند