معافیت تجهیزات و مواد اولیه دارو از افزایش ۲ درصدی سود بازرگانی

عدم شمول افزایش ۲ درصدی سود بازرگانی به تجهیزات و ملزومات و لوازم مصرفی پزشکی و مواد اولیه آنها و دارو و مواد اولیه دارو و شیرخشک ابلاغ شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند