مذاکرات صمت و بانک مرکزی برای تامین ارز واردات خودرو

سخنگوی اقتصادی دولت از مذاکرات وزارت صمت و بانک مرکزی برای تامین ارز واردات خودرو خبر داد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند