محاسبه مالیات ۱۴۰۰ میلیارد تومانی برای ۶۶ هزار خانه خالی

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: بر اساس آخرین اطلاعات واحدهای مسکونی خالی برای سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۶ هزار واحد بوده و ۱۴۰۰ میلیارد تومان مالیات واحدهای خالی محاسبه شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند