مجوز ایجاد صندوق های مشترک سرمایه گذاری اخذ شد

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه مجوز ایجاد صندوق های مشترک سرمایه گذاری از کشورهای همسایه اخذ شد، گفت: به دنبال ایجاد صندوق‌ با کشورهای عضو اکو، روسیه، عمان و قزاقستان هستیم.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند