مجوز احداث ۵۰۰ جایگاه CNG برای جلوگیری از قاچاق سوخت

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره اقدامی که باید در راستای توسعه گازسوز شدن خودروها انجام شود تا جلوی ناترازی بنزین گرفته شود، پرداخت.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند