مجوزهای سرمایه گذاری در سریع ترین زمان صادر شود

یزد- استاندار یزد بر حذف بروکراسی اداری و تسریع در زمان صدور مجوزهای لازم برای سرمایه گذاران تاکید کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند