متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری چقدر است؟

سال ۱۴۰۱ متوسط هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی به ترتیب ۱۳۷ و ۷۹ میلیون تومان برآورد شده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند