متن لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شد + سند

متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ منتشر شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند