ماکارونی از اسفند۱۴۰۱ تغییر قیمت نداشت/کاهش حدود۱۰درصدی قیمت برنج

عرضه ماکارونی در ۷ ماه گذشته بدون تغییر قیمت بوده و در بازار برنج ایرانی نیز قیمت ها در دو ماه اخیر کاهش یافته است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند