فقط ۱۰ درصد از مالیات دریافتی در سال از اصناف و مشاغل است

رییس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات بیش از ۵۰ درصد اصناف و مشاغل صفر مطلق است، گفت: ۸۰ تا ۹۰درصد مالیاتی که در کل سال وصول می‌کنیم از شرکت‌های بزرگ است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند