فعال شدن مکانیزم اعلام هشدار فاسد شدن کالاها در بنادر کشور

بندرعباس – وزیر اقتصاد خواستار فعال شدن مکانیزم اعلام هشدار فاسد شدن کالاها در بنادر کشور شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند