فرصت ۴ ماهه برای ایجاد زیرساخت های مبارزه با پولشویی

یک مقام مسئول گفت: فرصت ۴ ماهه به مؤسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی داده شده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند