فرصت رفع تعهد ارزی برای واردات دارو و شیرخشک ۶۰ روز شد

بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی موضوع ضرورت رفع تعهد ارزی واردکنندگان دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، شیرخشک، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی طی ۶۰ روز از تاریخ ترخیص را ابلاغ کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند