فرایند حج تسهیل میشود/ سرمایه گذاری مشترک با عربستان در نفت و گاز

وزیر اقتصاد گفت: در مورد تسهیل فرایند حج چه از جهت مسائل بانکی و چه از جهت موضوع پروازها و همچنین رفت و آمد تجار ایرانی با طرف عربستانی گفتگو کردیم و این موضوع مورد استقبال آنها قرار گرفت.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند