فرارمالیاتی برخی طلافروشان از ۳ تا ۷۰۰ میلیارد تومان

طلافروشان در کنار وکلا و پزشکان یکی از اصناف و مشاغلی پردرآمدی هستند که بیشترین فرار مالیاتی را نیز به خود اختصاص می‌دهند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند