فراخوان گمرک به بخش خصوصی برای واگذاری امور تخلیه و انبارداری

گمرک ایران، تمامی خدمات تخلیه، بارگیری و انبارداری کالاها در تمامی رویه‌های گمرک را به بخش خصوصی واگذار می‌کند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند