عوارض صادرات پیاز ۱۰۰ درصد شد

بر اساس ابلاغیه گمرک ایران از روز ۲۲ آذر ماه عوارض ۱۰۰ درصدی از صادرات پیاز وصول خواهد شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند