عملکرد کارگروه خودروی شورای رقابت سه شنبه بررسی می شود

عملکرد کارگروه خودروی شورای رقابت سه شنبه ۱۹ دی ماه بررسی می شود و جلسه ۶۳۴ شورای رقابت به منظور بررسی عملکرد کارگروه خودروی این مرکز برگزار خواهد شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند