عملکرد ناموفق مناطق آزاد در ۳۰ سال اخیر

یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: افزایش تعداد مناطق آزاد باید با توجه‌ به اعلام مغایرت‌ها از سوی هیئت عالی نظارت متوقف شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند