علت کاهش ارزش صادرات/ ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور خام فروشی است

رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: شاکله صادرات ما، صدور مواد اولیه است به طوریکه حدود ۷۰ درصد صادرات ایران خام فروشی است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند