علت وقوع فسادهای مالی/ مرکز مبادله باید مرجع تعیین نرخ ارز باشد

معاون وزیر اقتصاد گفت: ۵ ناترازی اصلی اقتصاد ایران ناترازی های بانکی- ارزی، رفاهی-مالیاتی، بودجه، انرژی و جانمایی در اقتصاد بین‌الملل است که ریشه در دهه های گذشته دارند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند