علت عدم تامین حقابه ایران از هیرمند/ تالاب هامون در حال خشک شدن

با اقدامات صورت ­گرفته از سوی افغانستان در زمینه سدسازی­‌های مختلف در مسیر رودخانه هیرمند و عدم تأمین حق‌آبه ایران از آن، شاهد خشک ­شدن تدریجی تالاب بین­‌المللی هامون در گذر زمان هستیم.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند