علت افزایش مناطق آزاد چیست؟

یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از رشد تعداد مناطق آزاد کشور گفت: به نظر می رسد برخی از نمایندگان مجلس برای احداث مناطق آزاد دیدگاه محلی دارند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند