عدم همکاری دستگاه ها با سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات از بانکها

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: علی‌رغم مکاتبات متعدد با دستگاه‌های ذی‌ربط در خصوص بحث مالیات‌ستانی از بانک‌ها در حوزه جهش تولید مسکن، اما اطلاعات لازم را به ما نمی دهند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند