عدم رفع تعهد ارزی به قاچاق ارز دامن می زند/ متخلفان نقره داغ شدند

یک کارشناس اقتصادی گفت:چنانچه به برخی از صادرکنندگان و تجار اجازه داده شود تا بخشی از ارز حاصله را به چرخه تجارت کشور برنگردانند، به طور رسمی بازار قاچاق ارز بزرگ‌تر می شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند