ضرب الاجل بانک مرکزی به بانک های خصوصی برای اصلاح ساختار

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: بانک مرکزی ضرب الاجل ۶ ماهه ای به بانک‌های خصوصی داده تا با اقدامات مؤثر به اصلاح ساختاری برسند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند