صورت مالی شهرداری ها و بنیادهای خیریه باید منتشر شود

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: صورت های مالی شهرداری ها و بنیاد های خیریه و مانند آن هم باید منتشر شود و مردم از آن ها اطلاع پیدا کنند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند