صندوق توسعه ملی به ۴۶ نیروگاه برقی کشور تسهیلات ارائه کرده است

مدیر ارزیابی و سرمایه گذاری داخلی صندوق توسعه ملی گفت: ورود صندوق به فعالیت های حوزه انرژی به ویژه در صنعت برق می تواند به بهبود روند فعالیت های نیروگاه ها و کاهش خاموشی ها کمک کند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند