صدور ۳۱۳ هزار و ۴۱۰ مجوز بدون کاغذ و حضور فیزیکی

از ابتدای پارسال تا ۱۵ اردیبهشت امسال ۳۱۳ هزار و ۴۱۰ متقاضی صدور مجوزهای کسب و کار موفق به دریافت مجوز به صورت کاملا الکترونیکی و بدون کاغذ و نیاز به حضور فیزیکی شدند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند