صدور مجوز کارت بازرگانی و واحدهای صنعتی غیر فعال شد

طبق اعلام درگاه ملی مجوزهای کشور، به دلیل مشکلات فنی صدور کارت بازرگانی و صدور مجوز واحدهای صنعتی از تاریخ ۱۳ اردیبهشت، از دسترس خارج شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند