صدور مجوز مشروط برای افزایش قیمت خودرو کذب است

سخنگوی شورای رقابت گفت: شورای رقابت از ابزار تنظیم مقدار برای تعادل عرضه و تقاضا که خروجی آن بدون شک کاهش قیمت است، بهره می‌برد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند