صدور اخطار برای کالاهای در معرض آلودگی در انبارهای بنادر

ماهشهر – وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برای کالاهایی که به لحاظ استاندارد نگهداری در انبار بنادر، ممکن است در معرض آلودگی قرار بگیرند، اخطار صادر شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند