صادرات ۱۲.۵ میلیارد دلاری در بهار/ تراز تجاری منفی شد

در بهار امسال تجارت خارجی ایران ۲۶.۵ میلیارد دلار شد که از این میزان سهم صادرات ۱۲.۵ میلیارد دلار و سهم واردات ۱۴ میلیارد دلار بوده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند