صادرات غیرنفتی مشمول مالیات ۲ درصدی شد

وزیر اقتصاد خواستار اخذ مالیات علی الحساب دو درصدی از صادرات مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند