شکستن سد سوداگری اقتصاد با تأیید مالیات بر عایدی سرمایه

هفته گذشته وزیر اقتصاد در نامه ای به شورای نگهبان خواستار تسریع در تایید قانون مالیات بر سرمایه شده و این قانون را برای مدیریت شرایط اقتصادی حیاتی شمرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند