شورای رقابت به «رفاه حداکثری» در بازارهای انحصاری کمک می کند

مدیرکل دفتر خدمات شورای رقابت گفت: اگر نهاد ناظر به عنوان یک تنظیم گر به بازارهای انحصاری ورود نکند عملاً شرایط اقتصاد از حالت رفاه حداکثری خارج می‌شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند