شورای رقابت به افزایش تعرفه اینترنت ورود می کند

سخنگوی شورای رقابت گفت: درباره افزایش تعرفه‌ها در اولین فرصت در بدنه کارشناسی جلساتی را خواهیم داشت و اگر تخلفی صورت گرفته باشد یا از دستورالعمل‌ها عدول شده باشد رسیدگی لازم انجام می شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند