شورای رقابت از مصوبه قیمت خودروهای مونتاژی عقب نشینی نکرده است

سخنگوی شورای رقابت گفت: مصوبه ۱۷ اردیبهشت شورای رقابت در مورد قیمت جدید خودروهای مونتاژی ملغی نشده است و ملاک، همان قیمت های اعلامی است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند