شناسایی۱۴۰هزار واحد مسکونی بالای۲۰میلیارد تومان دارای فرارمالیاتی

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ۱۴۰ هزار واحد مسکونی بالای ۲۰ میلیارد تومان در تهران در همکاری با یک شرکت‌ دانش بنیان برای اخذ مالیات شناسایی شد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند