شایعات منجر به التهاب بازار را پیگیری قضایی می‌کنیم

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: شایعاتی که موجب تشویش اذهان عمومی و التهاب بازار شود را از طریق نهادهای حقوقی و قضایی پیگیری می‌کنیم.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند