سیاست دولت ثبات در بازار ارز است/ رونق بازار سرمایه در ۱۴۰۳

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: سیاست‌ دولت تثبیت آرامش و ثبات در بازارها به ویژه بازار ارز است لذا در بودجه سال آینده، انتظار می‌رود حرکت پول از سایر بازارها به بازار سرمایه تسریع شود.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند