سهم «کارگر» از «زندگی»/حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

میزان افزایش دستمزد کارگران بر اساس یک سری شاخص‌ها مانند نرخ تورم و سبد معیشت تعیین می شود بنابراین نمی توان تنها به افزایش ۱۸ درصدی که دولت برای کارمندان در نظر گرفته است اکتفا کرد.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند