سهام عدالت جاماندگان در انتظار مصوبه دولت

مدیرکل دفتر توسعه مردمی سازی واگذاری ها گفت: ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی که تاکنون سهام عدالت دریافت نکرده‌اند، پس از تصویب سبد در هیأت وزیران سهام‌دار می‌شوند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند