سن امید به زندگی در ایران؛ ۷۴ سال/ آهنگ رشد جمعیت ۰.۷۷ درصد شد

مدیرکل دفتر جمعیت مرکز آمار با بیان اینکه سن امید به زندگی در ایران ۷۴ سال است، گفت: آهنگ رشد جمعیت از سال ۹۵ به این سو کاهشی شد به شکلی که هم اکنون به ۰.۷۷ درصد رسیده است.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند