سند ملی آمایش سرزمین ملاک تخصیص منابع بودجه باشد نه تقسیمات کشوری

در نشست علمی-تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری مطرح شد: نظام بودجه‌ریزی باید به جای تقسیمات کشوری مبتنی بر سند ملی آمایش سرزمین حرکت کند.

ادامه خبر ...
برند هایی که به ما اعتماد کرده اند